Verwijzers

Huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten

U kunt als huisarts, bedrijfsarts of specialist volwassenen verwijzen met psychische klachten en waarbij het vermoeden is van een diagnose volgens de DSM V. De behandeling wordt dan grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen). Soms kan dan een beroep gedaan worden op een aanvullende verzekering, is dat niet het geval dan zal de cliënt de rekening zelf moeten betalen.

Ik kan zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen bieden. Dus ook voor specialistische psychologische hulp kan uw patiënt terecht in zijn eigen omgeving.

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

Direct aanmelden

De cliënt kan zich direct aanmelden door de bellen naar 06-44888864 of een mail te sturen naar jcm.harms@planet.nl . Ik zal dan zo spoedig mogelijk een intakegesprek inplannen. Het verdient de voorkeur als u de verwijzing meegeeft aan uw client.

De Verwijsbrief

Zorgverzekeraars  hebben een aantal criteria waaraan een verwijsbrief moet voldoen. De voorwaarden nodig voor vergoeding zijn de volgende:

  • Naam, adres en woonplaats van cliënt
  • Naam, adres en AGB-code van de verwijzer
  • Een duidelijke uitspraak over een vermoeden van een DSM-5 stoornis en aankruisen welke dat is. Zie verwijsbrief in de download.
  • Een duidelijke uitspraak dat hulp in de Gegeneraliseerde Basis-GGZ of de Specialistische GGZ nodig wordt geacht.
  • Handtekening van de verwijzer. De datum op de verwijzing moet voor het eerste gesprek liggen

Samenwerking

Ik werk samen met huisartsen, vrijgevestigde psychologen en psychiaters en GGZ-instellingen in Waterland en de Zaanstreek in verband met intervisie, waarneming, consultatie en wachtlijstbeheer. Ik ben tevens werkzaam bij Stichting Huis aan het Water in Katwoude, cliënten met oncologische problematiek kunnen zich ook daar aanmelden.

Lidmaatschappen:

VGCt logo IVGCT

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

www.vgct.nl

VEN

Vereniging EMDR Nederland

LVVP

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
www.lvvp.nl 

NVPO
nvpo_logoDe Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie
www.nvpo.nl