Kwaliteitsbewaking

Als lid van de beroepsvereniging LVVP wordt mijn praktijk elke 5 jaar gevisiteerd. Tijdens deze visitatie wordt nagegaan of mijn werkwijze voldoet aan wet- en regelgeving. Ik hecht bijvoorbeeld veel belang aan het waarborgen van uw privacy en het up to date houden van de kwaliteit van mijn behandelingen.

Mocht u om een bepaalde reden niet tevreden zijn over de behandeling dan kunt u dat met mij bespreken. Indien nodig kunt u de klachtenfunctionaris benaderen of gebruik maken van de klachtregeling via de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

Zie hieronder voor de link naar mijn kwaliteitsstatuut

kwaliteitsstatuut 2019