Mindfulness

Mindfulness voor mensen met kanker en hun naasten

Najaar 2024 zal ik in het Huis aan het Water opnieuw een training geven in het omgaan met stress voor mensen met kanker en naastbetrokkenen.

Psychologische gevolgen van kanker

Na de diagnose kanker is er vaak grote onzekerheid over het verdere verloop van de ziekte, men heeft vaak het gevoel de controle over het eigen lichaam en het eigen leven kwijt te zijn. Hetzelfde geldt vaak ook voor gezinsleden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot veel stress, angst, piekeren, slaapproblemen, somberheid en vermoeidheid. Het gevaar bestaat meegesleept te worden door angstige ideeën over de toekomst. De ziekte en de behandelingen in het ziekenhuis kunnen pijn en vermoeidheid veroorzaken. Het is niet altijd makkelijk om met de anderen in de omgeving om te gaan. Na herstel van de ziekte is het vaak niet makkelijk het leven weer op te pakken, men is sneller vermoeid en wil graag bewijzen dat alles weer hetzelfde is als voorheen waardoor men over de eigen grenzen heengaat.

Mindfulness

Mindfulness kan ons leren om helder en objectief waar te nemen wat er nu is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en emoties, zonder daarover te hoeven oordelen, erover te fantaseren of te piekeren. Je kunt leren op een andere manier met je ervaringen om te gaan, zodat je je minder laat meeslepen. Ook wordt dan duidelijk dat je niet altijd op dezelfde, automatische manier hoeft te reageren: je gaat opmerken dat je kunt kíezen hoe je reageert op een situatie, een gevoel of een gedachte zonder dat de gedachte of het gevoel ‘weg’ hoeft. Daardoor geeft mindfulness veel mensen ook een gevoel van keuzevrijheid, van ruimte. Kortom: mindfulness staat voor een bepaalde manier van aandacht geven aan wat er is, namelijk op een milde, geduldige en niet-oordelende manier.

Training omgaan met stress

Op deze training kunt leren beter om te gaan met stress, vermoeidheid en/of pijn. Het ontwikkelen van een andere houding ten opzichte van deze klachten is het doel.  In de training komen onder andere aan de orde:

  • Leren ontspannen
  • Bewust worden van het eigen lichaam
  • Herkennen en onderzoeken van eigen gedachten en automatische reactiepatronen
  • Beter leren omgaan met dagelijkse spanningen.
  • Verminderen van angst voor recidief of voor de toekomst

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel mensen na de training minder stress ervaren. Ook blijkt dat mindfulness een manier kan zijn om onrust en ongerustheid te verminderen, evenals het piekeren, de angst, en de gevoelens van depressie en slaapproblemen waarmee kankerpatiënten en hun naasten soms te maken hebben.

Oefenen

 Het beoefenen van deze speciale manier van aandacht gaat niet vanzelf. Het kost tijd, aandacht en energie. In de mindfulnesstraining wordt daarvoor een solide basis gelegd. En dan blijkt: hoe vaker je oefent – ook na afloop van de training – hoe groter de effecten.

In 9 wekelijkse bijeenkomsten komen we in een kleine groep bij elkaar. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van meditatietechnieken en yoga. Bij de training krijg je mp3 bestanden en een werkboek waarmee je thuis kan oefenen. Bij het thuis oefenen moet gedacht worden aan 6 dagen per week ongeveer 30 tot 45 minuten per dag.

Op welk moment?

Het beste moment om met een Mindfulness training te beginnen is na het einde van de medische behandelingen. Tijdens de behandelingen is het vaak te moeilijk om de dagelijkse oefeningen te volbrengen, de emotionele onrust is vaak te groot en ook de lichamelijke conditie vraagt op dat moment te veel aandacht.

U komt wekelijks met minimaal 8 en niet meer dan twaalf deelnemers bij elkaar. Er zijn 9 wekelijkse bijeenkomsten van 2½ uur.

  • Dag: dinsdagmiddagen vanaf najaar 2024
  • Tijd: 13.30 -16.00 uur
  • Trainer: Ank Harms, oncologisch psychotherapeut
  • Kosten: 430 euro, soms vergoed de zorgverzekeraar een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering, ook zijn sommige werkgevers bereid de kosten op zich te nemen.
  • Aanmelden per email: jcm.harms@planet.nl of telefonisch 06-44888864