Verwijzers

Huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten

U kunt als huisarts, bedrijfsarts of specialist volwassenen verwijzen met psychische klachten en waarbij het vermoeden is van een diagnose volgens de DSM V. De behandeling wordt dan grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen). Soms kan dan een beroep gedaan worden op een aanvullende verzekering, is dat niet het geval dan zal de cliënt de rekening zelf moeten betalen.

Ik kan zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen bieden. Dus ook voor specialistische psychologische hulp kan uw patiënt terecht in zijn eigen omgeving.

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

Direct aanmelden

De cliënt kan zich direct aanmelden door de bellen naar 06-44888864 of een mail te sturen naar jcm.harms@planet.nl . Ik zal dan zo spoedig mogelijk een intakegesprek inplannen. Het verdient de voorkeur als u de verwijzing meegeeft aan uw client. De verwijsbrief moet voldoen aan de voorwaarden van de NZA, namelijk: verwijzing naar SGGZ of GBGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing, AGB-code van de huisarts.

Samenwerking

Ik werk samen met huisartsen, vrijgevestigde psychologen en psychiaters en GGZ-instellingen in Waterland en de Zaanstreek in verband met intervisie, waarneming, consultatie en wachtlijstbeheer. Ik ben tevens werkzaam bij Stichting Huis aan het Water in Katwoude, cliënten met oncologische problematiek kunnen zich ook daar aanmelden.

Lidmaatschappen:

VGCt logo IVGCT

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

www.vgct.nl

 VEN

 Vereniging EMDR Nederland

NVVP

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen
www.nvvp.nl

 

NVPO
nvpo_logoDe Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie
www.nvpo.nl